thông tin biểu ghi
DDC 813
Tác giả CN Mitchell, Margaret
Nhan đề Cuốn theo chiều gió. Tập 2 / Margaret Mitchell ; Vũ Kim Thư dịch
Lần xuất bản Tái bản lần 2
Thông tin xuất bản H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2019
Mô tả vật lý 483tr. ; 24cm.
Phụ chú Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Gone with the wind
Từ khóa Tiểu thuyết
Từ khóa Mỹ
Từ khóa Văn học hiện đại
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(4): 102000615-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00121937
0022
0045FF708B9-6113-474C-82F5-794377B223D4
005202011230855
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049761751|c285000 VNĐ
039|a20201123085532|bquyenntl|c20201123084814|dhoangnh|y20201119074032|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a813|bMI-M
100 |aMitchell, Margaret
245 |aCuốn theo chiều gió. |pTập 2 / |cMargaret Mitchell ; Vũ Kim Thư dịch
250 |aTái bản lần 2
260 |aH. : |bVăn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, |c2019
300 |a483tr. ; |c24cm.
500 |aDịch từ nguyên bản tiếng Anh: Gone with the wind
653 |aTiểu thuyết
653 |aMỹ
653 |aVăn học hiện đại
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(4): 102000615-8
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/cuốn theo chiều gió t2thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000615 Kho Sách tham khảo 813 MI-M Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102000616 Kho Sách tham khảo 813 MI-M Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102000617 Kho Sách tham khảo 813 MI-M Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102000618 Kho Sách tham khảo 813 MI-M Sách tham khảo tiếng Việt 4