thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 813 HE-O
    Nhan đề: Chiếc lá cuối cùng :
DDC 813
Tác giả CN Henry, O.
Nhan đề Chiếc lá cuối cùng : Tuyển tập truyện ngắn / O. Henry
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2020
Mô tả vật lý 199tr. ; 21cm.
Từ khóa Mỹ
Từ khóa Truyện ngắn
Từ khóa Văn học hiện đại
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102001146-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00122128
0021
004A4780EA0-BA27-45FD-A23D-FC40371E6F51
005202011251436
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049895555|c79000 VNĐ
039|a20201125143649|bquyenntl|y20201124160210|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a813|bHE-O
100 |aHenry, O.
245 |aChiếc lá cuối cùng : |bTuyển tập truyện ngắn / |cO. Henry
260 |aH. : |bVăn học, |c2020
300 |a199tr. ; |c21cm.
653 |aMỹ
653 |aTruyện ngắn
653 |aVăn học hiện đại
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102001146-8
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102001141thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102001146 Kho Sách tham khảo 813 HE-O Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102001147 Kho Sách tham khảo 813 HE-O Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102001148 Kho Sách tham khảo 813 HE-O Sách tham khảo tiếng Việt 3