thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 813 HE-E
    Nhan đề: Chuông nguyện hồn ai :
DDC 813
Tác giả CN Hemingway, Ernest
Nhan đề Chuông nguyện hồn ai : Tiểu thuyết / Ernest Hemingway ; Dịch: Nguyễn Vĩnh, Hồ Thể Tần
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2018
Mô tả vật lý 626tr. ; 21cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: For whom the bell tolls
Từ khóa Tiểu thuyết
Từ khóa Mỹ
Từ khóa Văn học hiện đại
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102001149-51
00000000nam#a2200000ui#4500
00122129
0021
0043BA2E2DB-9695-438B-A538-C1223FBE9170
005202011251439
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049695094|c155000 VNĐ
039|a20201125143918|bquyenntl|y20201124160613|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a813|bHE-E
100 |aHemingway, Ernest
245 |aChuông nguyện hồn ai : |bTiểu thuyết / |cErnest Hemingway ; Dịch: Nguyễn Vĩnh, Hồ Thể Tần
260 |aH. : |bVăn học, |c2018
300 |a626tr. ; |c21cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: For whom the bell tolls
653 |aTiểu thuyết
653 |aMỹ
653 |aVăn học hiện đại
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102001149-51
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102001149thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102001149 Kho Sách tham khảo 813 HE-E Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102001150 Kho Sách tham khảo 813 HE-E Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102001151 Kho Sách tham khảo 813 HE-E Sách tham khảo tiếng Việt 3