thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 170 KE-K
    Nhan đề: 10 nghịch lý cuộc sống /

DDC 170
Tác giả CN Keith, Kent M.
Nhan đề 10 nghịch lý cuộc sống / Kent M. Keith ; Biên dịch: Cao Xuân Việt Khương...
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2014
Mô tả vật lý 186tr. ; 21cm.
Tùng thư Hạt giống tâm hồn
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Anyway : The paradoxical commandments
Tóm tắt Chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của tác giả về hành trình đi tìm ý nghĩa của bản thân mỗi chúng ta trong cuộc sống. Qua đó giúp chúng ta nhận ra đâu là ý nghĩa thật sự của cuộc sống và lạc quan hơn, sống cao thượng hơn trong mọi hoàn cảnh
Từ khóa Đạo đức
Từ khóa Cuộc sống
Từ khóa Ứng xử
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003739
00000000nam#a2200000ui#4500
00127991
0022
004095D7014-A866-4D03-92B3-6A26A6B60066
005202106100848
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a9786041035317|c44000 VNĐ
039|y20210610084815|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |aenk
082 |a170|bKE-K
100 |aKeith, Kent M.
245 |a10 nghịch lý cuộc sống / |cKent M. Keith ; Biên dịch: Cao Xuân Việt Khương...
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, |c2014
300 |a186tr. ; |c21cm.
490 |aHạt giống tâm hồn
500 |aTên sách tiếng Anh: Anyway : The paradoxical commandments
520 |aChia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của tác giả về hành trình đi tìm ý nghĩa của bản thân mỗi chúng ta trong cuộc sống. Qua đó giúp chúng ta nhận ra đâu là ý nghĩa thật sự của cuộc sống và lạc quan hơn, sống cao thượng hơn trong mọi hoàn cảnh
653 |aĐạo đức
653 |aCuộc sống
653 |aỨng xử
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003739
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003739 Kho Sách tham khảo 170 KE-K Sách tham khảo tiếng Việt 1