thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 551.4 NG-T
    Nhan đề: Dị thường trường thế và cấu trúc sâu vỏ trái đất khu vực biển Đông /

DDC 551.4
Tác giả CN Nguyễn Như Trung
Nhan đề Dị thường trường thế và cấu trúc sâu vỏ trái đất khu vực biển Đông / Nguyễn Như Trung
Thông tin xuất bản H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017
Mô tả vật lý 329tr. : minh họa ; 27cm.
Tùng thư Bộ sách chuyên khảo về biển, đảo Việt Nam
Phụ chú Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tóm tắt Nghiên cứu cấu trúc kiến tạo khu vực Biển Đông; cơ sở phương pháp nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ trái đất; đặc điểm trường dị thường trọng lực và dị thường từ; cấu trúc mặt Moho, hệ số tách giãn và trạng thái cân bằng đẳng tĩnh vỏ trái đất; hệ thống đứt gãy kiến tạo khu vực Biển Đông; đặc điểm cấu trúc vỏ trái đất và mối liên quan đến tiềm năng khoáng sản năng lượng
Thuật ngữ chủ đề Địa chất
Từ khóa Biển Đông
Từ khóa Cấu trúc kiến tạo
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102002765-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00124414
0022
00441B46CCA-7EA9-4E4B-A321-BAE08570B110
005202101080949
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786049136443
039|a20210108094955|bquyenntl|y20210107095220|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a551.4|bNG-T
100 |aNguyễn Như Trung
245 |aDị thường trường thế và cấu trúc sâu vỏ trái đất khu vực biển Đông / |cNguyễn Như Trung
260 |aH. : |bKhoa học Tự nhiên và Công nghệ, |c2017
300 |a329tr. : |bminh họa ; |c27cm.
490 |aBộ sách chuyên khảo về biển, đảo Việt Nam
500 |aĐầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
520 |aNghiên cứu cấu trúc kiến tạo khu vực Biển Đông; cơ sở phương pháp nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ trái đất; đặc điểm trường dị thường trọng lực và dị thường từ; cấu trúc mặt Moho, hệ số tách giãn và trạng thái cân bằng đẳng tĩnh vỏ trái đất; hệ thống đứt gãy kiến tạo khu vực Biển Đông; đặc điểm cấu trúc vỏ trái đất và mối liên quan đến tiềm năng khoáng sản năng lượng
650 |aĐịa chất
653 |aBiển Đông
653 |aCấu trúc kiến tạo
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102002765-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002767thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002765 Kho Sách tham khảo 551.4 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102002766 Kho Sách tham khảo 551.4 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102002767 Kho Sách tham khảo 551.4 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 3