thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 631.4 VO-H
    Nhan đề: Thí nghiệm cơ học đất /

DDC 631.4
Tác giả CN Võ Ngọc Hà
Nhan đề Thí nghiệm cơ học đất / Võ Ngọc Hà (ch.b.), Huỳnh Quốc Bình
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2013
Mô tả vật lý 60tr. : minh họa ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu khái quát các thông số kĩ thuật, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, trình tự thí nghiệm và tính toán kết quả đối với các thí nghiệm xác định độ ẩm, xác định dung trọng của đất, xác định tỉ trọng và thành phần cỡ hạt, xác định giới hạn. Thí nghiệm cắt trực tiếp, nén có kết và đầm chặt đất
Thuật ngữ chủ đề Cơ học đất
Từ khóa Kĩ thuật
Từ khóa Thí nghiệm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): 101000794-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00124429
0021
004C5D8E476-1916-4ECE-B0F5-E29693A24D1C
005202101080916
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20210108091618|bquyenntl|y20210107134928|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a631.4|bVO-H
100 |aVõ Ngọc Hà
245 |aThí nghiệm cơ học đất / |cVõ Ngọc Hà (ch.b.), Huỳnh Quốc Bình
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2013
300 |a60tr. : |bminh họa ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu khái quát các thông số kĩ thuật, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, trình tự thí nghiệm và tính toán kết quả đối với các thí nghiệm xác định độ ẩm, xác định dung trọng của đất, xác định tỉ trọng và thành phần cỡ hạt, xác định giới hạn. Thí nghiệm cắt trực tiếp, nén có kết và đầm chặt đất
650 |aCơ học đất
653 |aKĩ thuật
653 |aThí nghiệm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): 101000794-5
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000795thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000794 Kho Sách giáo trình 631.4 VO-H Sách giáo trình 1
2 101000795 Kho Sách giáo trình 631.4 VO-H Sách giáo trình 2