thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 664 LE-M
    Nhan đề: Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm /

DDC 664
Tác giả CN Lê Văn Việt Mẫn
Nhan đề Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm / Lê Văn Việt Mẫn (ch.b.), Lại Mai Hương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả vật lý 152tr. : minh họa ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức về kỹ thuật cơ bản của vi sinh vật học, phương pháp định lượng vi sinh vật, hình thái và tính chất sinh lí nổi bật của vi sinh vật, xác định các chỉ tiêu vi sinh của thực phẩm và vấn đề vệ sinh công nghiệp
Từ khóa Thí nghiệm
Từ khóa Công nghệ thực phẩm
Từ khóa Vi sinh vật học
Tác giả(bs) CN Lại Mai Hương
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): 101002086-90
00000000nam#a2200000ui#4500
00131469
0021
004CF4054FB-2CAE-4FB2-ABC2-2C9A19FA9461
005202211031500
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a9786047324248|c26000 VNĐ
039|a20221103150057|bquyenntl|c20221101151259|dhoangnh|y20221101151202|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a664|bLE-M
100 |aLê Văn Việt Mẫn
245 |aThí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm / |cLê Văn Việt Mẫn (ch.b.), Lại Mai Hương
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2014
300 |a152tr. : |bminh họa ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
520 |aCung cấp những kiến thức về kỹ thuật cơ bản của vi sinh vật học, phương pháp định lượng vi sinh vật, hình thái và tính chất sinh lí nổi bật của vi sinh vật, xác định các chỉ tiêu vi sinh của thực phẩm và vấn đề vệ sinh công nghiệp
653 |aThí nghiệm
653 |aCông nghệ thực phẩm
653 |aVi sinh vật học
700|aLại Mai Hương
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): 101002086-90
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002086thumbimage.jpg
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002086 Kho Sách giáo trình 664 LE-M Sách giáo trình 1
2 101002087 Kho Sách giáo trình 664 LE-M Sách giáo trình 2
3 101002088 Kho Sách giáo trình 664 LE-M Sách giáo trình 3
4 101002089 Kho Sách giáo trình 664 LE-M Sách giáo trình 4
5 101002090 Kho Sách giáo trình 664 LE-M Sách giáo trình 5