thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 664 TR-L
    Nhan đề: Thí nghiệm phân tích thực phẩm /

DDC 664
Tác giả CN Trần Bích Lam
Nhan đề Thí nghiệm phân tích thực phẩm / Trần Bích Lam
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả vật lý 115tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
Tóm tắt Giới thiệu các phương pháp ứng dụng quang phổ UV-VIS và quang phổ nguyên tử trong phân tích thực phẩm. Các phương pháp sắc ký giấy, sắc ký bản mỏng, sắc ký lỏng hiệu năng cao và sắc ký khí kèm theo phụ lục cột sắc ký và các phương pháp kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Từ khóa Thí nghiệm
Từ khóa Thực phẩm
Từ khóa Phân tích
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): 101002091-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00131470
0021
004A974698E-F838-4C13-A225-9BADA8984A4B
005202211031502
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9786047318223|c19000 VNĐ
039|a20221103150234|bquyenntl|y20221101151623|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a664|bTR-L
100 |aTrần Bích Lam
245 |aThí nghiệm phân tích thực phẩm / |cTrần Bích Lam
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2013
300 |a115tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
520 |aGiới thiệu các phương pháp ứng dụng quang phổ UV-VIS và quang phổ nguyên tử trong phân tích thực phẩm. Các phương pháp sắc ký giấy, sắc ký bản mỏng, sắc ký lỏng hiệu năng cao và sắc ký khí kèm theo phụ lục cột sắc ký và các phương pháp kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
653 |aThí nghiệm
653 |aThực phẩm
653 |aPhân tích
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): 101002091-5
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002091thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002091 Kho Sách giáo trình 664 TR-L Sách giáo trình 1
2 101002092 Kho Sách giáo trình 664 TR-L Sách giáo trình 2
3 101002093 Kho Sách giáo trình 664 TR-L Sách giáo trình 3
4 101002094 Kho Sách giáo trình 664 TR-L Sách giáo trình 4
5 101002095 Kho Sách giáo trình 664 TR-L Sách giáo trình 5