thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 664 LE-L
    Nhan đề: Phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm :

DDC 664
Tác giả CN Lê Thị Kim Loan
Nhan đề Phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm : Sách chuyên khảo / Lê Thị Kim Loan, Phạm Đỗ Trang Minh (Đồng chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2023
Mô tả vật lý 271tr. : minh họa ; 21cm.
Tóm tắt Khái quát chung về phụ gia thực phẩm; Phụ gia dùng trong bảo quản thực phẩm; Phụ gia làm thay đổi cấu trúc thực phẩm, Phụ gia làm thay đổ tính chất cảm quan của thực phẩm
Từ khóa Thực phẩm
Từ khóa Phụ gia
Từ khóa Sản xuất
Môn học Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Phạm Đỗ Trang Minh
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(90): 101002615-704
00000000nam#a2200000ui#4500
00132133
0021
00442438221-31C7-4D68-AB85-8069D1DFBDF1
005202310240850
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786047264971
039|a20231024085047|bquyenntl|c20231018084052|dquyenntl|y20231016141058|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a664|bLE-L
100 |aLê Thị Kim Loan
245 |aPhụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm : |bSách chuyên khảo / |cLê Thị Kim Loan, Phạm Đỗ Trang Minh (Đồng chủ biên)
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2023
300 |a271tr. : |bminh họa ; |c21cm.
520 |aKhái quát chung về phụ gia thực phẩm; Phụ gia dùng trong bảo quản thực phẩm; Phụ gia làm thay đổi cấu trúc thực phẩm, Phụ gia làm thay đổ tính chất cảm quan của thực phẩm
653 |aThực phẩm
653 |aPhụ gia
653 |aSản xuất
690 |aNông nghiệp và Công nghệ thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
700 |aPhạm Đỗ Trang Minh|eChủ biên
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(90): 101002615-704
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002704thumbimage.jpg
890|a90|b55|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002661 Kho Sách giáo trình 664 LE-L Sách giáo trình 47
2 101002662 Kho Sách giáo trình 664 LE-L Sách giáo trình 48
3 101002663 Kho Sách giáo trình 664 LE-L Sách giáo trình 49
4 101002664 Kho Sách giáo trình 664 LE-L Sách giáo trình 50
5 101002665 Kho Sách giáo trình 664 LE-L Sách giáo trình 51
6 101002666 Kho Sách giáo trình 664 LE-L Sách giáo trình 52
7 101002667 Kho Sách giáo trình 664 LE-L Sách giáo trình 53
8 101002668 Kho Sách giáo trình 664 LE-L Sách giáo trình 54
9 101002669 Kho Sách giáo trình 664 LE-L Sách giáo trình 55
10 101002670 Kho Sách giáo trình 664 LE-L Sách giáo trình 56