thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 632 LE-D
    Nhan đề: Cỏ dại, thuốc trừ cỏ và tính kháng thuốc cỏ /

DDC 632
Tác giả CN Lê Duy
Nhan đề Cỏ dại, thuốc trừ cỏ và tính kháng thuốc cỏ / Lê Duy
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023
Mô tả vật lý 157tr. : hình ảnh ; 21cm.
Từ khóa Cỏ dại
Từ khóa Thuốc trừ cỏ
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): 101002737-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00134219
0021
004C2961CF1-5F5C-49C2-BA2B-63DDAD0088CB
005202401251031
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044790138
039|a20240125103108|bhoangnh|y20240125082735|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a632|bLE-D
100 |aLê Duy
245 |aCỏ dại, thuốc trừ cỏ và tính kháng thuốc cỏ / |cLê Duy
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2023
300 |a157tr. : |bhình ảnh ; |c21cm.
653 |aCỏ dại
653 |aThuốc trừ cỏ
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): 101002737-8
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002737thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002737 Kho Sách giáo trình 632 LE-D Sách giáo trình 1
2 101002738 Kho Sách giáo trình 632 LE-D Sách giáo trình 2