thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 382 NG-T
    Nhan đề: Những điều doanh nghiệp cần biết về thị trường các nước tham gia EVFTA /

DDC 382
Tác giả CN Nguyễn Chí Thanh
Nhan đề Những điều doanh nghiệp cần biết về thị trường các nước tham gia EVFTA / Nguyễn Chí Thanh (ch.b.), Đặng Thanh Phương, Lê Thị Mỹ Ngọc, Lâm Tuấn Hưng, ...
Thông tin xuất bản H. : Công Thương, 2023
Mô tả vật lý 238tr. ; 21cm.
Từ khóa EVFTA
Từ khóa Hiệp định thương mại
Từ khóa Liên minh Châu Âu
Tác giả(bs) CN Lâm Tuấn Hưng
Tác giả(bs) CN Lê Thị Mỹ Ngọc
Tác giả(bs) CN Đặng Thanh Phương
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101002870-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00138476
0021
00461816CDB-A416-4BA1-B526-440E9EA840FA
005202406061001
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044810256
039|a20240606100121|bquyenntl|y20240604085449|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a382|bNG-T
100 |aNguyễn Chí Thanh
245 |aNhững điều doanh nghiệp cần biết về thị trường các nước tham gia EVFTA / |cNguyễn Chí Thanh (ch.b.), Đặng Thanh Phương, Lê Thị Mỹ Ngọc, Lâm Tuấn Hưng, ...
260 |aH. : |bCông Thương, |c2023
300 |a238tr. ; |c21cm.
653 |aEVFTA
653 |aHiệp định thương mại
653 |aLiên minh Châu Âu
700 |aLâm Tuấn Hưng|eĐồng tác giả
700 |aLê Thị Mỹ Ngọc|eĐồng tác giả
700 |aĐặng Thanh Phương|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101002870-2
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002870thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002870 Kho Sách giáo trình 382 NG-T Sách giáo trình 1
2 101002871 Kho Sách giáo trình 382 NG-T Sách giáo trình 2
3 101002872 Kho Sách giáo trình 382 NG-T Sách giáo trình 3