thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 370 LE-D
    Nhan đề: Cha ông ta với việc khuyến học /

DDC 370
Tác giả CN Lê Thái Dũng
Nhan đề Cha ông ta với việc khuyến học / Lê Thái Dũng b.s.
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 211tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Tóm tắt Khái quát một số vấn đề cơ bản về giáo dục, khuyến học. Giáo dục, đào tạo thời xưa, khuyến học qua các triều đại phong kiến Việt Nam và một số chiếu chỉ về giáo dục, học tập. Khuyến học trong cung đình và trong gia đình. Tuyên ngôn của chính sách giáo dục, khuyến học thời phong kiến và chân dung những nhân tài đất nước
Từ khóa Giáo dục
Từ khóa Khuyến học
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102000655-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00121951
0022
0044E9F2E83-81DD-49FA-9AA1-8EE8B478A896
005202011231044
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048686130|c76000 VNĐ
039|a20201123104435|bquyenntl|y20201119091425|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a370|bLE-D
100 |aLê Thái Dũng
245 |aCha ông ta với việc khuyến học / |cLê Thái Dũng b.s.
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2020
300 |a211tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21cm.
520 |aKhái quát một số vấn đề cơ bản về giáo dục, khuyến học. Giáo dục, đào tạo thời xưa, khuyến học qua các triều đại phong kiến Việt Nam và một số chiếu chỉ về giáo dục, học tập. Khuyến học trong cung đình và trong gia đình. Tuyên ngôn của chính sách giáo dục, khuyến học thời phong kiến và chân dung những nhân tài đất nước
653 |aGiáo dục
653 |aKhuyến học
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102000655-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/cha ông ta với việc khuyến họcthumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000655 Kho Sách tham khảo 370 LE-D Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102000656 Kho Sách tham khảo 370 LE-D Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102000657 Kho Sách tham khảo 370 LE-D Sách tham khảo tiếng Việt 3