thông tin biểu ghi

DDC 370
Tác giả CN Fukuzawa Yukichi
Nhan đề Khuyến học : Hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản / Fukuzawa Yukichi ; Phạm Hữu Lợi dịch
Thông tin xuất bản H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020
Mô tả vật lý 244tr. ; 21cm.
Phụ chú Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 学問のすすめ
Tóm tắt Đề cập tới tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn, về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền học vấn mới... nhằm xây dựng một nền học vấn của người Nhật dưới thời Minh Trị
Từ khóa Giáo dục
Từ khóa Khuyến học
Từ khóa Nhật Bản
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102001009-11
00000000nam#a2200000ui#4500
00122080
0022
0047E2F2A32-811B-4E4B-9F1E-9C1A49847329
005202011241412
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047773930|c65000 VNĐ
039|a20201124141210|bquyenntl|y20201124083715|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a370|bFU-Y
100 |aFukuzawa Yukichi
245 |aKhuyến học : |bHay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản / |cFukuzawa Yukichi ; Phạm Hữu Lợi dịch
260 |aH. : |bThế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, |c2020
300 |a244tr. ; |c21cm.
500 |aDịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 学問のすすめ
520 |aĐề cập tới tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn, về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền học vấn mới... nhằm xây dựng một nền học vấn của người Nhật dưới thời Minh Trị
653 |aGiáo dục
653 |aKhuyến học
653 |aNhật Bản
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102001009-11
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102001011thumbimage.jpg
890|a3|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102001009 Kho Sách tham khảo 370 FU-Y Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102001010 Kho Sách tham khảo 370 FU-Y Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102001011 Kho Sách tham khảo 370 FU-Y Sách tham khảo tiếng Việt 3