thông tin biểu ghi

DDC 370
Tác giả CN Fukuzawa Yukichi
Nhan đề Khuyến học : Hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản / Fukuzawa Yukichi ; Phạm Hữu Lợi dịch
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H. : Thế Giới, 2020
Mô tả vật lý 244tr. ; 21cm.
Phụ chú Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 学問のすすめ
Tóm tắt Đề cập tới tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn, về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền học vấn mới... nhằm xây dựng một nền học vấn của người Nhật dưới thời Minh Trị
Từ khóa Khuyến học
Từ khóa Nhật Bản
Từ khóa Học vấn
Tác giả(bs) CN Phạm Hữu Lợi
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004999
00000000nam#a2200000ui#4500
00131479
0022
0043A085E11-22B8-4843-B916-427AF19940F0
005202211031513
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047773930|c65000 VNĐ
039|a20221103151321|bquyenntl|y20221102084752|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a370|bFU-Y
100 |aFukuzawa Yukichi
245 |aKhuyến học : |bHay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản / |cFukuzawa Yukichi ; Phạm Hữu Lợi dịch
250 |aTái bản
260 |aH. : |bThế Giới, |c2020
300 |a244tr. ; |c21cm.
500 |aDịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 学問のすすめ
520 |aĐề cập tới tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn, về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền học vấn mới... nhằm xây dựng một nền học vấn của người Nhật dưới thời Minh Trị
653 |aKhuyến học
653 |aNhật Bản
653 |aHọc vấn
700 |aPhạm Hữu Lợi|eDịch
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004999
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004999thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004999 Kho Sách tham khảo 370 FU-Y Sách tham khảo tiếng Việt 1