thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 338.1 BU-N
    Nhan đề: Các tỉnh uỷ ở Đồng bằng Sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay /

DDC 338.1
Tác giả CN Bùi Văn Nghiêm
Nhan đề Các tỉnh uỷ ở Đồng bằng Sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay / Bùi Văn Nghiêm, Dương Trung Ý
Thông tin xuất bản H. : Lý luận Chính trị
Mô tả vật lý 258tr. : bảng ; 21cm.
Tóm tắt Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; đánh giá thực trạng, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2025
Từ khóa Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Từ khóa Đồng bằng Sông Cửu Long
Từ khóa Kinh tế nông nghiệp
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): 102000828-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00122011
0022
004A46CF394-8A5B-48F2-B7AB-D3C3A19CD143
005202011241032
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |a9786049622076
039|a20201124103205|bquyenntl|y20201123082432|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a338.1|bBU-N
100 |aBùi Văn Nghiêm
245 |aCác tỉnh uỷ ở Đồng bằng Sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay / |cBùi Văn Nghiêm, Dương Trung Ý
260 |aH. : |bLý luận Chính trị
300 |a258tr. : |bbảng ; |c21cm.
520 |aNhững vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; đánh giá thực trạng, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2025
653 |aChuyển dịch cơ cấu kinh tế
653 |aĐồng bằng Sông Cửu Long
653 |aKinh tế nông nghiệp
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): 102000828-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/các tỉnh ủy ở đbsclthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000828 Kho Sách tham khảo 338.1 BU-N Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102000829 Kho Sách tham khảo 338.1 BU-N Sách tham khảo tiếng Việt 2