thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 338 NG-M
    Nhan đề: Làng thanh niên lập nghiệp /

DDC 338
Tác giả CN Nguyễn Hương Mai
Nhan đề Làng thanh niên lập nghiệp / Nguyễn Hương Mai ch.b.
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 203tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu những tấm gương điển hình vượt khó vươn lên của làng thanh niên lập nghiệp dọc theo con đường Hồ Chí Minh cũng như sự thay da đổi thịt của những miền đất hoang sơ, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm có được trong thời gian qua của mô hình làng thanh niên lập nghiệp và hình ảnh thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện với Trường Sơn trong thơ và nhạc
Thuật ngữ chủ đề Thanh niên
Từ khóa Kinh tế nông nghiệp
Từ khóa Kinh tế lâm nghiệp
Từ khóa Lập nghiệp
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102002942-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00125519
0022
004AE5DA0BD-9C6B-4393-BF9B-8B47902C0447
005202101131108
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049525490
039|a20210113110827|bquyenntl|y20210113082821|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a338|bNG-M
100 |aNguyễn Hương Mai
245 |aLàng thanh niên lập nghiệp / |cNguyễn Hương Mai ch.b.
260 |aH. : |bNxb. Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam, |c2020
300 |a203tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu những tấm gương điển hình vượt khó vươn lên của làng thanh niên lập nghiệp dọc theo con đường Hồ Chí Minh cũng như sự thay da đổi thịt của những miền đất hoang sơ, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm có được trong thời gian qua của mô hình làng thanh niên lập nghiệp và hình ảnh thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện với Trường Sơn trong thơ và nhạc
650 |aThanh niên
653 |aKinh tế nông nghiệp
653 |aKinh tế lâm nghiệp
653 |aLập nghiệp
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102002942-6
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002945thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002942 Kho Sách tham khảo 338 NG-M Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102002943 Kho Sách tham khảo 338 NG-M Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102002944 Kho Sách tham khảo 338 NG-M Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102002945 Kho Sách tham khảo 338 NG-M Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102002946 Kho Sách tham khảo 338 NG-M Sách tham khảo tiếng Việt 5