thông tin biểu ghi
  • Luận Án – Luận Văn
  • Ký hiệu PL/XG: 338.1 PH-O
    Nhan đề: Đầu tư phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu :

DDC 338.1
Tác giả CN Phạm Văn Ơn
Tác giả TT Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
Nhan đề Đầu tư phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu : Luận án Tiến sĩ kinh tế / Phạm Văn Ơn
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả vật lý 175tr. : bảng, biểu đồ ; 30cm.
Từ khóa Đồng bằng sông Cửu Long
Từ khóa Kinh tế Nông nghiệp
Từ khóa Biến đổi khí hậu
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000145
00000000nam#a2200000ui#4500
00127935
0023
004D51558E2-925C-4E34-8A25-FCC579A5A020
005202104190901
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20210419090127|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a338.1|bPH-O
100 |aPhạm Văn Ơn
110 |aTrường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
245 |aĐầu tư phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu : |bLuận án Tiến sĩ kinh tế / |cPhạm Văn Ơn
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTrường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, |c2014
300 |a175tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c30cm.
502 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
653 |aĐồng bằng sông Cửu Long
653 |aKinh tế Nông nghiệp
653 |aBiến đổi khí hậu
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000145
890|a1
925 |aG
926 |a0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000145 Kho Luận Án – Luận Văn 338.1 PH-O Luận Văn- Luận Án 1