thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 294 TO-M
    Nhan đề: Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh /
DDC 294
Tác giả CN Tống Mặc
Nhan đề Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh / Tống Mặc ; Hà Giang dịch
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2020
Mô tả vật lý 258tr. ; 21cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Trung: 人生没什么不可放下
Tóm tắt Tập hợp những bài học, lời tâm sự về nhân sinh, luận về cuộc đời của đại sư Hoằng Nhất – vị tài tử buông mọi trần tục để quy y cửa Phật, người được mệnh danh tinh thông kim cổ và cũng có tầm ảnh hưởng lớn trong Phật giáo
Từ khóa Đạo Phật
Từ khóa Cuộc sống
Từ khóa Giáo lí
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003023
00000000nam#a2200000ui#4500
00125601
0022
004A1D107F8-2EE7-4DDA-AEFA-ADF8D86988C7
005202103120953
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047777822|c89000 VNĐ
039|a20210312095346|bquyenntl|y20210311083512|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a294|bTO-M
100 |aTống Mặc
245 |aNóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh / |cTống Mặc ; Hà Giang dịch
260 |aH. : |bThế giới, |c2020
300 |a258tr. ; |c21cm.
500 |aTên sách tiếng Trung: 人生没什么不可放下
520 |aTập hợp những bài học, lời tâm sự về nhân sinh, luận về cuộc đời của đại sư Hoằng Nhất – vị tài tử buông mọi trần tục để quy y cửa Phật, người được mệnh danh tinh thông kim cổ và cũng có tầm ảnh hưởng lớn trong Phật giáo
653 |aĐạo Phật
653 |aCuộc sống
653 |aGiáo lí
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003023
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003023thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003023 Kho Sách tham khảo 294 TO-M Sách tham khảo tiếng Việt 1 Hạn trả:10-05-2021