thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 294.3 TO-M
    Nhan đề: Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh /
DDC 294.3
Tác giả CN Tống Mặc
Nhan đề Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh / Tống Mặc ; Hà Giang dịch
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2020
Mô tả vật lý 258tr. ; 21cm.
Tùng thư Tủ sách Chữa lành
Phụ chú Tên sách tiếng Trung: 人生没什么不可放下
Tóm tắt Tập hợp những bài học, lời tâm sự về nhân sinh, luận về cuộc đời của đại sư Hoằng Nhất – vị tài tử buông mọi trần tục để quy y cửa Phật, người được mệnh danh tinh thông kim cổ và cũng có tầm ảnh hưởng lớn trong Phật giáo
Từ khóa Đạo Phật
Từ khóa Cuộc sống
Từ khóa Giáo lí
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003752
00000000nam#a2200000ui#4500
00128004
0022
004B7620B71-A6AB-4C46-9C9D-2E826D4EC928
005202106110834
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210611083403|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
082 |a294.3|bTO-M
100 |aTống Mặc
245 |aNóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh / |cTống Mặc ; Hà Giang dịch
260 |aH. : |bThế giới, |c2020
300 |a258tr. ; |c21cm.
490 |aTủ sách Chữa lành
500 |aTên sách tiếng Trung: 人生没什么不可放下
520 |aTập hợp những bài học, lời tâm sự về nhân sinh, luận về cuộc đời của đại sư Hoằng Nhất – vị tài tử buông mọi trần tục để quy y cửa Phật, người được mệnh danh tinh thông kim cổ và cũng có tầm ảnh hưởng lớn trong Phật giáo
653 |aĐạo Phật
653 |aCuộc sống
653 |aGiáo lí
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003752
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003752 Kho Sách tham khảo 294.3 TO-M Sách tham khảo tiếng Việt 1