thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 355 Lic
    Nhan đề: Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam.

DDC 355
Tác giả CN Lê Văn Thái
Nhan đề Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam. Tập 3: Từ năm 1858 đến năm 1945 / Lê Văn Thái (ch.b.), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Hàm Giá, Trần Anh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2014
Mô tả vật lý 471tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tóm tắt Trình bày về tư tưởng quân sự Việt Nam từ năm 1858-1945: Những yếu tố tác động đến tư tưởng quân sự; các quan điểm quân sự theo xu hướng dân chủ tư sản; các quan điểm quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa 1858-1845
Từ khóa Lịch sử tư tưởng
Từ khóa Quân sự
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102000949
00000000nam#a2200000ui#4500
00122058
0022
004DE3B26DB-F020-4DA5-8798-F9039677DDBD
005202011251454
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a9786045711859|c74000 VNĐ
039|a20201125145420|bquyenntl|y20201123145757|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a355|bLic
100 |aLê Văn Thái
245 |aLịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam. |pTập 3: Từ năm 1858 đến năm 1945 / |cLê Văn Thái (ch.b.), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Hàm Giá, Trần Anh Tuấn
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2014
300 |a471tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
520 |aTrình bày về tư tưởng quân sự Việt Nam từ năm 1858-1945: Những yếu tố tác động đến tư tưởng quân sự; các quan điểm quân sự theo xu hướng dân chủ tư sản; các quan điểm quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam
653 |a1858-1845
653 |aLịch sử tư tưởng
653 |aQuân sự
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102000949
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102000949thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000949 Kho Sách tham khảo 355 Lic Sách tham khảo tiếng Việt 1