thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 324.2597075 NG-Q
    Nhan đề: Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

DDC 324.2597075
Tác giả CN Nguyễn Quyết
Nhan đề Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Q.1 / Nguyễn Quyết
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 716tr. ; 21cm.
Từ khóa Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa Quân sự
Từ khóa Đường lối
Từ khóa Kháng chiến chống Pháp
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102005038-42
00000000nam#a2200000ui#4500
00131507
0022
004583D82AB-06E7-4B46-BD7E-1F153DF66282
005202301120813
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045189467
039|a20230112081312|bquyenntl|y20230110100957|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597075|bNG-Q
100 |aNguyễn Quyết
245 |aKiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. |nQ.1 / |cNguyễn Quyết
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2022
300 |a716tr. ; |c21cm.
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aQuân sự
653 |aĐường lối
653|aKháng chiến chống Pháp
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102005038-42
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005042thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005038 Kho Sách tham khảo 324.2597075 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005039 Kho Sách tham khảo 324.2597075 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005040 Kho Sách tham khảo 324.2597075 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005041 Kho Sách tham khảo 324.2597075 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005042 Kho Sách tham khảo 324.2597075 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 5