thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 324.2597075 NG-Q
    Nhan đề: Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

DDC 324.2597075
Tác giả CN Nguyễn Quyết
Nhan đề Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Q.2 / Nguyễn Quyết
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 716tr. ; 21cm.
Từ khóa Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa Quân sự
Từ khóa Đường lối
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102005043-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00131508
0022
004F3206DEB-E014-468E-ABB1-DED5E8E2ADBF
005202301120813
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045189894
039|a20230112081340|bquyenntl|y20230110101242|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597075|bNG-Q
100 |aNguyễn Quyết
245 |aKiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. |nQ.2 / |cNguyễn Quyết
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2022
300 |a716tr. ; |c21cm.
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aQuân sự
653 |aĐường lối
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102005043-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005047thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005043 Kho Sách tham khảo 324.2597075 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005044 Kho Sách tham khảo 324.2597075 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005045 Kho Sách tham khảo 324.2597075 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005046 Kho Sách tham khảo 324.2597075 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005047 Kho Sách tham khảo 324.2597075 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 5