thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 355 HO-K
    Nhan đề: Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) - Một số vấn đề quân sự - ngoại giao :

DDC 355
Tác giả CN Hồ Khang
Nhan đề Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) - Một số vấn đề quân sự - ngoại giao : Sách chuyên khảo / Hồ Khang
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2016
Mô tả vật lý 259tr. ; 21cm.
Từ khóa Kháng chiến chống Mỹ
Từ khóa Quân sự
Từ khóa Ngoại giao
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00138461
0022
004563A6583-DDC5-4F5D-8650-7413C52C645A
005202405301439
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20240530143942|bquyenntl|c20240528101554|dquyenntl|y20240528101524|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a355|bHO-K
100 |aHồ Khang
245 |aKháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) - Một số vấn đề quân sự - ngoại giao : |bSách chuyên khảo / |cHồ Khang
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2016
300 |a259tr. ; |c21cm.
653 |aKháng chiến chống Mỹ
653 |aQuân sự
653 |aNgoại giao
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1954-1975) - một số vấn đề về quân sự - ngoại giaothumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào