thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 646.7 CH-A
    Nhan đề: Hãy là thuyền trưởng cho cuộc đời tươi đẹp của mình /

DDC 646.7
Tác giả CN Chu Lợi An
Nhan đề Hãy là thuyền trưởng cho cuộc đời tươi đẹp của mình / Chu Lợi An ; Nguyễn Văn Chử dịch
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 199tr. ; 21cm.
Tóm tắt Tuyển tập những bài viết, câu chuyện về cuộc sống của tác giả, giúp mọi người có cái nhìn tích cực và toàn diện hơn về quá trình rèn luyện và hoàn thiện bản thân, để hạnh phúc và thành đạt hơn trong cuộc sống
Từ khóa Kĩ năng sống
Từ khóa Thành công
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102000987-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00122073
0022
004669D049E-F906-43B8-8B81-DA8792FE87AC
005202011241548
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049879845|c72000 VNĐ
039|a20201124154800|bquyenntl|y20201123162357|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a646.7|bCH-A
100 |aChu Lợi An
245 |aHãy là thuyền trưởng cho cuộc đời tươi đẹp của mình / |cChu Lợi An ; Nguyễn Văn Chử dịch
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a199tr. ; |c21cm.
520 |aTuyển tập những bài viết, câu chuyện về cuộc sống của tác giả, giúp mọi người có cái nhìn tích cực và toàn diện hơn về quá trình rèn luyện và hoàn thiện bản thân, để hạnh phúc và thành đạt hơn trong cuộc sống
653 |aKĩ năng sống
653 |aThành công
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102000987-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102000989thumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000987 Kho Sách tham khảo 646.7 CH-A Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102000988 Kho Sách tham khảo 646.7 CH-A Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102000989 Kho Sách tham khảo 646.7 CH-A Sách tham khảo tiếng Việt 3