thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.21 HU--C
    Nhan đề: Giáo dục kỹ năng sống: Lớp mầm non :

DDC 372.21
Tác giả CN Huỳnh Lâm Anh Chương
Nhan đề Giáo dục kỹ năng sống: Lớp mầm non : =Life skills education / Huỳnh Lâm Anh Chương (Chủ biên)
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại hoc Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 67tr. : minh họa ; 24cm.
Từ khóa Kĩ năng sống
Từ khóa Giáo dục mẫu giáo
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): 101000248-52
00000000nam#a2200000ui#4500
00122197
0021
00494073BCE-2CE5-4CF4-974E-FC9E2BB15BF9
005202011261503
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049585081|c35000 VNĐ
039|a20201126150343|bquyenntl|y20201126094046|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a372.21|bHU--C
100 |aHuỳnh Lâm Anh Chương
245 |aGiáo dục kỹ năng sống: Lớp mầm non : |b=Life skills education / |cHuỳnh Lâm Anh Chương (Chủ biên)
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại hoc Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a67tr. : |bminh họa ; |c24cm.
653 |aKĩ năng sống
653 |aGiáo dục mẫu giáo
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): 101000248-52
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000251thumbimage.jpg
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000248 Kho Sách giáo trình 372.21 HU--C Sách giáo trình 1 Hạn trả:13-01-2023
2 101000249 Kho Sách giáo trình 372.21 HU--C Sách giáo trình 2
3 101000250 Kho Sách giáo trình 372.21 HU--C Sách giáo trình 3
4 101000251 Kho Sách giáo trình 372.21 HU--C Sách giáo trình 4
5 101000252 Kho Sách giáo trình 372.21 HU--C Sách giáo trình 5