thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 613 Kin
    Nhan đề: Kỹ năng sống khoa học để bảo vệ sức khoẻ /

DDC 613
Nhan đề Kỹ năng sống khoa học để bảo vệ sức khoẻ / S.t., tuyển chọn: Dương Minh Hào, Nguyễn Thanh Hà
Thông tin xuất bản H. : Lao động Xã hội, 2014
Mô tả vật lý 99tr. : ảnh ; 21cm.
Tùng thư Bách khoa sức khoẻ
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức để đảm bảo sức khoẻ từ những thói quen ăn uống, ngủ, hay từ những vấn đề sử dụng đồ dùng, trang phục cũng như những vấn đề về dưỡng sinh khoa học và những thói quen lành mạnh để có một sức khoẻ dồi dào
Từ khóa Kĩ năng sống
Từ khóa Bảo vệ sức khoẻ
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003598
00000000nam#a2200000ui#4500
00127736
0022
004E29696FD-0AAC-47A4-97BE-A3E189B3386A
005202104020918
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c25000 VNĐ
039|a20210402091830|bquyenntl|y20210331160243|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a613|bKin
245 |aKỹ năng sống khoa học để bảo vệ sức khoẻ / |cS.t., tuyển chọn: Dương Minh Hào, Nguyễn Thanh Hà
260 |aH. : |bLao động Xã hội, |c2014
300 |a99tr. : |bảnh ; |c21cm.
490 |aBách khoa sức khoẻ
520 |aCung cấp những kiến thức để đảm bảo sức khoẻ từ những thói quen ăn uống, ngủ, hay từ những vấn đề sử dụng đồ dùng, trang phục cũng như những vấn đề về dưỡng sinh khoa học và những thói quen lành mạnh để có một sức khoẻ dồi dào
653 |aKĩ năng sống
653 |aBảo vệ sức khoẻ
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003598
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003598thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003598 Kho Sách tham khảo 613 Kin Sách tham khảo tiếng Việt 1