thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 646.7 PH-D
    Nhan đề: Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong nhà trường /

DDC 646.7
Tác giả CN Phương Dung
Nhan đề Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong nhà trường / Phương Dung
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 212tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu một số kỹ năng thiết thực cho việc học tập, cuộc sống của các em
Từ khóa Giáo dục
Từ khóa Kĩ năng sống
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003763
00000000nam#a2200000ui#4500
00128015
0022
004FC2BCD90-9EB5-4446-AC38-3395915FF1B9
005202110221449
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049737848
039|a20211022144717|bquyenntl|y20210611101736|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a646.7|bPH-D
100 |aPhương Dung
245 |aGiáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong nhà trường / |cPhương Dung
260 |aH. : |bThanh niên, |c2018
300 |a212tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu một số kỹ năng thiết thực cho việc học tập, cuộc sống của các em
653 |aGiáo dục
653 |aKĩ năng sống
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003763
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003763thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003763 Kho Sách tham khảo 646.7 PH-D Sách tham khảo tiếng Việt 1