thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 646.7 PH-D
    Nhan đề: Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong các tình huống thường gặp hàng ngày /

DDC 646.7
Tác giả CN Phương Dung
Nhan đề Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong các tình huống thường gặp hàng ngày / Phương Dung
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 246tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu một số kỹ năng thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của các em như: kỹ năng sơ cứu vết thương, kỹ năng sơ cứu cho người bị ngộ độc, ...
Từ khóa Giáo dục
Từ khóa Kĩ năng sống
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003764
00000000nam#a2200000ui#4500
00128016
0022
00478FCA358-FBCB-420A-B7EF-38882F4FD4D6
005202110221502
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049737831
039|a20211022150028|bquyenntl|y20210611102150|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a646.7|bPH-D
100 |aPhương Dung
245 |aGiáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong các tình huống thường gặp hàng ngày / |cPhương Dung
260 |aH. : |bThanh niên, |c2018
300 |a246tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu một số kỹ năng thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của các em như: kỹ năng sơ cứu vết thương, kỹ năng sơ cứu cho người bị ngộ độc, ...
653 |aGiáo dục
653 |aKĩ năng sống
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003764
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003764thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003764 Kho Sách tham khảo 646.7 PH-D Sách tham khảo tiếng Việt 1