thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 158 CO-S
    Nhan đề: 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt :

DDC 158
Tác giả CN Covey, Sean
Nhan đề 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt : = The 7 habits of highly effective teens / Sean Covey ; Dịch: Vũ Thị Thu Nhi, Nguyễn Thành Nhân
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 19 có chỉnh sửa nội dung
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2020
Mô tả vật lý 335tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Tóm tắt Phân tích về đức tính, thói quen của các bạn trẻ thành đạt, giúp các bạn trẻ kiểm soát được cuộc đời của mình, cải thiện mối quan hệ với bạn bè, có những quyết định sáng suốt, xác định giá trị của bản thân, vượt qua cám dỗ trong cuộc sống...
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết thành công
Từ khóa Cuộc sống
Từ khóa Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa Thanh thiếu niên
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003015
00000000nam#a2200000ui#4500
00125593
0022
004D9348158-4AE7-4539-91C3-60DFEC050605
005202103120947
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045834206|c128000 VNĐ
039|a20210312094719|bquyenntl|y20210310155238|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a158|bCO-S
100 |aCovey, Sean
245 |a7 thói quen của bạn trẻ thành đạt : |b= The 7 habits of highly effective teens / |cSean Covey ; Dịch: Vũ Thị Thu Nhi, Nguyễn Thành Nhân
250 |aTái bản lần thứ 19 có chỉnh sửa nội dung
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, |c2020
300 |a335tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21cm.
520 |aPhân tích về đức tính, thói quen của các bạn trẻ thành đạt, giúp các bạn trẻ kiểm soát được cuộc đời của mình, cải thiện mối quan hệ với bạn bè, có những quyết định sáng suốt, xác định giá trị của bản thân, vượt qua cám dỗ trong cuộc sống...
650 |aBí quyết thành công
653 |aCuộc sống
653 |aTâm lí học ứng dụng
653 |aThanh thiếu niên
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003015
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003015thumbimage.jpg
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003015 Kho Sách tham khảo 158 CO-S Sách tham khảo tiếng Việt 1