thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 630 LE-T
    Nhan đề: Ảnh hưởng các mật độ sạ đến năng suất giống lúa nàng hoa 9 vụ đông xuân 2016-2017 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang :

DDC 630
Tác giả CN Võ Minh Trường
Nhan đề Ảnh hưởng các mật độ sạ đến năng suất giống lúa nàng hoa 9 vụ đông xuân 2016-2017 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học cây trồng / Võ Minh Trường ; CBHD: Lê Thị Diệu Xuân, Lê Hữu Hải
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2017
Mô tả vật lý 36tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Khoa học cây trồng
Từ khóa Tiền Giang
Từ khóa Trồng trọt
Từ khóa Cây lúa
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000048
00000000nam#a2200000ui#4500
00127838
0024
0048D2182EC-3527-4705-8268-785629BBCDCF
005202104091452
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20210409145223|bquyenntl|y20210409083246|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a630|bLE-T
100 |aVõ Minh Trường
245 |aẢnh hưởng các mật độ sạ đến năng suất giống lúa nàng hoa 9 vụ đông xuân 2016-2017 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang : |bKhóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học cây trồng / |cVõ Minh Trường ; CBHD: Lê Thị Diệu Xuân, Lê Hữu Hải
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2017
300 |a36tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Khoa học cây trồng
653 |aTiền Giang
653 |aTrồng trọt
653 |aCây lúa
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000048
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/khoaluan/103000048thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000048 Kho Luận Án – Luận Văn 630 LE-T Khóa Luận 1