thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 660.6 NG-T
    Nhan đề: Khảo sát tình hình nhiễm vi khuẩn coliforms, Escherichia coli và Staphylococcus aur eus trong nhóm thực phẩm đã qua chế biến không cần xử lý nhiệt trước khi dùng :

DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nhan đề Khảo sát tình hình nhiễm vi khuẩn coliforms, Escherichia coli và Staphylococcus aur eus trong nhóm thực phẩm đã qua chế biến không cần xử lý nhiệt trước khi dùng : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ sinh học / Nguyễn Thị Thanh Tâm ; CBHD: Võ Thanh Bình, Đoàn Thị Ngọc Thanh
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2018
Mô tả vật lý 52tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và khoa học cây trồng
Từ khóa Thực phẩm
Từ khóa Vi khuẩn
Từ khóa Khảo sát
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(2): 103000103, 103000379
00000000nam#a2200000ui#4500
00127893
0024
004D29AE727-CAA4-46A8-BF2F-38D848763C4D
005202304271402
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20230427140220|bquyenntl|c20210414145553|dquyenntl|y20210413144851|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a660.6|bNG-T
100 |aNguyễn Thị Thanh Tâm
245 |aKhảo sát tình hình nhiễm vi khuẩn coliforms, Escherichia coli và Staphylococcus aur eus trong nhóm thực phẩm đã qua chế biến không cần xử lý nhiệt trước khi dùng : |bKhóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ sinh học / |cNguyễn Thị Thanh Tâm ; CBHD: Võ Thanh Bình, Đoàn Thị Ngọc Thanh
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2018
300 |a52tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c30cm.|e1 CD-ROM
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và khoa học cây trồng
653 |aThực phẩm
653 |aVi khuẩn
653 |aKhảo sát
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(2): 103000103, 103000379
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/khoaluan/103000103thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000103 Kho Luận Án – Luận Văn 660.6 NG-T Khóa Luận 1
2 103000379 Kho Luận Án – Luận Văn 660.6 NG-T Khóa Luận 2