thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 664 LE-M
    Nhan đề: Kiểm nghiệm và phân tích thực phẩm /

DDC 664
Tác giả CN Lê Thị Mùi
Nhan đề Kiểm nghiệm và phân tích thực phẩm / Lê Thị Mùi
Thông tin xuất bản Đà Nẵng : Đại học Đà nẵng, 2009
Mô tả vật lý 114tr. ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Sư phạm
Từ khóa Thực phẩm
Từ khóa Kiểm nghiệm
Từ khóa Kỹ thuật phân tích
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00130276
0021
0044815354F-628F-4E42-A350-64657BD730F7
005202203240850
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20220324085000|bquyenntl|y20220324084938|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a664|bLE-M
100 |aLê Thị Mùi
245 |aKiểm nghiệm và phân tích thực phẩm / |cLê Thị Mùi
260 |aĐà Nẵng : |bĐại học Đà nẵng, |c2009
300 |a114tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Sư phạm
653 |aThực phẩm
653 |aKiểm nghiệm
653 |aKỹ thuật phân tích
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/gt kiểm nghiệm và phân tích thực phẩmthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào