thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 664 NG-L
    Nhan đề: Kỹ thuật ép dầu và chế biến dầu, mỡ thực phẩm /

DDC 664
Tác giả CN Nguyễn Quang Lộc
Nhan đề Kỹ thuật ép dầu và chế biến dầu, mỡ thực phẩm / Nguyễn Quang Lộc, Lê Văn Thạch, Nguyễn Nam Vinh
Thông tin xuất bản Khoa học kỹ thuật, 1998
Mô tả vật lý 279tr. : minh họa ; cm.
Từ khóa Chế biến dầu
Từ khóa Thực phẩm
Từ khóa Kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Lê Văn Thạch, Nguyễn Nam Vinh
Tác giả(bs) CN Lê Văn Thạch, Nguyễn Nam Vinh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135320
0021
0045E44CC59-356C-440B-99F2-879FE4778DFB
005202404261458
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|a20240426145819|bquyenntl|y20240425110241|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a664|bNG-L
100 |aNguyễn Quang Lộc
245 |aKỹ thuật ép dầu và chế biến dầu, mỡ thực phẩm / |cNguyễn Quang Lộc, Lê Văn Thạch, Nguyễn Nam Vinh
260 |bKhoa học kỹ thuật, |c1998
300 |a279tr. : |bminh họa ; |ccm.
653 |aChế biến dầu
653 |aThực phẩm
653 |aKỹ thuật
700 |aLê Văn Thạch, Nguyễn Nam Vinh|eĐồng tác giả
700 |aLê Văn Thạch, Nguyễn Nam Vinh|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kt ép dầu và chế biến dầu, mỡ thực phẩmthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào