thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 664 NG-C
    Nhan đề: Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản.

DDC 664
Tác giả CN Nguyễn Trọng Cẩn
Nhan đề Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản. Tập II, Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô, thức ăn chín / Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng
Thông tin xuất bản Nông nghiệp, 1990
Mô tả vật lý 411tr. : minh họa ; cm.
Từ khóa Chế biến thủy sản
Từ khóa Thực phẩm
Từ khóa Công nghệ chế biến
Tác giả(bs) CN Đỗ Minh Phụng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135323
0021
004EB0ED312-DE3B-40B8-AE29-DD47B0111DC7
005202404261453
008081223s1990 vm| vie
0091 0
039|a20240426145326|bquyenntl|y20240425163226|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a664|bNG-C
100 |aNguyễn Trọng Cẩn
245 |aCông nghệ chế biến thực phẩm thủy sản. |nTập II, |pƯớp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô, thức ăn chín / |cNguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng
260 |bNông nghiệp, |c1990
300 |a411tr. : |bminh họa ; |ccm.
653 |aChế biến thủy sản
653 |aThực phẩm
653 |aCông nghệ chế biến
700 |aĐỗ Minh Phụng|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/công nghệ chế biến thực phẩm thủy sảnthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào