thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 620.1 TH-H
    Nhan đề: Giáo trình - Bài tập sức bền vật liệu /

DDC 620.1
Tác giả CN Thạch Sôm Sô Hoách
Nhan đề Giáo trình - Bài tập sức bền vật liệu / Thạch Sôm Sô Hoách (ch.b.), Trương Văn Bằng, Trương Quốc Khang
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 191tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày những khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu; lý thuyết nội lực; thanh chịu kéo, nén đúng tâm, trạng thái ứng suất và các thuyết bền, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, thanh chịu uốn ngang phẳng; một số hình thức chịu lực khác của thanh và ổn định thanh thẳng chịu nén đúng tâm
Từ khóa Bài tập
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Sức bền vật liệu
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000504-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00122258
0021
00412FF087C-ED64-4826-84B0-E0A3B501FA39
005202011271109
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048224219|c104000 VNĐ
039|a20201127110943|bquyenntl|y20201127093239|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a620.1|bTH-H
100 |aThạch Sôm Sô Hoách
245 |aGiáo trình - Bài tập sức bền vật liệu / |cThạch Sôm Sô Hoách (ch.b.), Trương Văn Bằng, Trương Quốc Khang
260 |aH. : |bXây dựng, |c2018
300 |a191tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c27cm.
520 |aTrình bày những khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu; lý thuyết nội lực; thanh chịu kéo, nén đúng tâm, trạng thái ứng suất và các thuyết bền, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, thanh chịu uốn ngang phẳng; một số hình thức chịu lực khác của thanh và ổn định thanh thẳng chịu nén đúng tâm
653 |aBài tập
653 |aGiáo trình
653 |aSức bền vật liệu
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000504-6
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000504thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000504 Kho Sách giáo trình 620.1 TH-H Sách giáo trình 1
2 101000505 Kho Sách giáo trình 620.1 TH-H Sách giáo trình 2
3 101000506 Kho Sách giáo trình 620.1 TH-H Sách giáo trình 3