thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 368 NG-T
    Nhan đề: Giáo trình Bảo hiểm /

DDC 368
Tác giả CN Nguyễn Đăng Tuệ
Nhan đề Giáo trình Bảo hiểm / Nguyễn Đăng Tuệ, Nguyễn Thị Vũ Khuyên
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 295tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày những kiến thức cơ bản về bảo hiểm, tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, nguyên tắc bảo hiểm, pháp luật hiện hành quy định về bảo hiểm và vận dụng vào các nghiệp vụ bảo hiểm như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm phi nhân thọ tự nguyện, bảo hiểm phi nhân thọ bắt buộc, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhân thọ
Từ khóa Bảo hiểm
Từ khóa Giáo trình
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000787-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00124424
0021
00440C3E866-B548-43AB-86F5-369F35B95BD7
005202101080922
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049508264|c108000 VNĐ
039|a20210108092252|bquyenntl|y20210107110506|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a368|bNG-T
100 |aNguyễn Đăng Tuệ
245 |aGiáo trình Bảo hiểm / |cNguyễn Đăng Tuệ, Nguyễn Thị Vũ Khuyên
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2019
300 |a295tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm.
520 |aTrình bày những kiến thức cơ bản về bảo hiểm, tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, nguyên tắc bảo hiểm, pháp luật hiện hành quy định về bảo hiểm và vận dụng vào các nghiệp vụ bảo hiểm như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm phi nhân thọ tự nguyện, bảo hiểm phi nhân thọ bắt buộc, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhân thọ
653 |aBảo hiểm
653 |aGiáo trình
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000787-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000787thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000787 Kho Sách giáo trình 368 NG-T Sách giáo trình 1
2 101000788 Kho Sách giáo trình 368 NG-T Sách giáo trình 2
3 101000789 Kho Sách giáo trình 368 NG-T Sách giáo trình 3