thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 610.73 ĐO-X
    Nhan đề: Điều dưỡng cơ bản :

DDC 610.73
Tác giả CN Đỗ Đình Xuân
Nhan đề Điều dưỡng cơ bản : Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng / Đỗ Đình Xuân c.b
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2012
Mô tả vật lý 311tr. : hình ảnh, bảng ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Y tế
Tóm tắt Trình bày các vấn đề cơ sở chung về nghề nghiệp của điều dưỡng, sự phát triển của ngành, khoa học cơ bản, những vấn đề cần an toàn người bệnh trong chăm sóc và đáp ứng nhu cầu cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày của con người, đặc biệt là việc chăm sóc vệ sinh tại giường cho người bệnh nặng, bệnh nhân không tự ra khỏi giường bệnh
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Điều dưỡng
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102003778-82
00000000nam#a2200000ui#4500
00129018
0022
004FD08A0B6-D1A0-4FA0-8FEB-B49F7F91D153
005202110281520
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c80000 VNĐ
039|a20211028152044|bquyenntl|y20211025100137|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a610.73|bĐO-X
100 |aĐỗ Đình Xuân
245 |aĐiều dưỡng cơ bản : |bSách đào tạo cao đẳng điều dưỡng / |cĐỗ Đình Xuân c.b
260 |aH. : |bY học, |c2012
300 |a311tr. : |bhình ảnh, bảng ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Y tế
520 |aTrình bày các vấn đề cơ sở chung về nghề nghiệp của điều dưỡng, sự phát triển của ngành, khoa học cơ bản, những vấn đề cần an toàn người bệnh trong chăm sóc và đáp ứng nhu cầu cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày của con người, đặc biệt là việc chăm sóc vệ sinh tại giường cho người bệnh nặng, bệnh nhân không tự ra khỏi giường bệnh
653 |aGiáo trình
653 |aĐiều dưỡng
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102003778-82
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003782thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003778 Kho Sách tham khảo 610.73 ĐO-X Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102003779 Kho Sách tham khảo 610.73 ĐO-X Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102003780 Kho Sách tham khảo 610.73 ĐO-X Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102003781 Kho Sách tham khảo 610.73 ĐO-X Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102003782 Kho Sách tham khảo 610.73 ĐO-X Sách tham khảo tiếng Việt 5