thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 610.7 ĐO-X
    Nhan đề: Điều dưỡng cơ bãn.

DDC 610.7
Tác giả CN Đỗ Đình Xuân
Nhan đề Điều dưỡng cơ bãn. T.2 : Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng Mã số: C.34.Z.02 / Đỗ Đình Xuân c.b
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2013
Mô tả vật lý 242tr. : hình ảnh ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Y tế
Tóm tắt Trình bày nội dung các kỹ thuật điều dưỡng, các kỹ thuật sơ cấp cứu chấn thương, các thủ thuật và phụ thầy thuốc một số thủ thuật chuyên sâu, một số thủ thuật khó để phù hợp với cử nhân điều dưỡng hằng ngày vẫn thực hiện
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Điều dưỡng
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102003798-802
00000000nam#a2200000ui#4500
00129022
0022
0042BE83C31-325D-4E0E-8F89-55533CC97D41
005202110281529
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c59000 VNĐ
039|a20211028152935|bquyenntl|y20211025105054|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a610.7|bĐO-X
100 |aĐỗ Đình Xuân
245 |aĐiều dưỡng cơ bãn. |nT.2 : |bSách đào tạo cao đẳng điều dưỡng Mã số: C.34.Z.02 / |cĐỗ Đình Xuân c.b
260 |aH. : |bY học, |c2013
300 |a242tr. : |bhình ảnh ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Y tế
520 |aTrình bày nội dung các kỹ thuật điều dưỡng, các kỹ thuật sơ cấp cứu chấn thương, các thủ thuật và phụ thầy thuốc một số thủ thuật chuyên sâu, một số thủ thuật khó để phù hợp với cử nhân điều dưỡng hằng ngày vẫn thực hiện
653 |aGiáo trình
653 |aĐiều dưỡng
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102003798-802
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003802thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003798 Kho Sách tham khảo 610.7 ĐO-X Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102003799 Kho Sách tham khảo 610.7 ĐO-X Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102003800 Kho Sách tham khảo 610.7 ĐO-X Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102003801 Kho Sách tham khảo 610.7 ĐO-X Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102003802 Kho Sách tham khảo 610.7 ĐO-X Sách tham khảo tiếng Việt 5