thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 615 NG-L
    Nhan đề: Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ dược phẩm :

DDC 615
Tác giả CN Nguyễn Đình Luyện
Nhan đề Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ dược phẩm : Giáo trình đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Đình Luyện (Ch.b.), Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Phúc Nghĩa
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2023
Mô tả vật lý 183tr. : minh họa ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội. Bộ môn Công nghệ Dược
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý thuyết về quá trình, các thiết bị và nguyên lý hoạt động trong bào chế dược phẩm: Xay, nghiền, rây, trộn, lắng, lọc, ly tâm, cô đặc, kết tinh, sấy và tiệt khuẩn
Từ khóa Công nghệ
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Dược phẩm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phúc Nghĩa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hân
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101002555-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00132099
0021
004ACC3C831-EC93-459D-AF60-E43E0E2D7CA0
005202310091025
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786046660927|c95000 VNĐ
039|a20231009102516|bquyenntl|y20231004085500|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a615|bNG-L
100 |aNguyễn Đình Luyện
245 |a Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ dược phẩm : |bGiáo trình đào tạo dược sĩ đại học / |cNguyễn Đình Luyện (Ch.b.), Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Phúc Nghĩa
260 |aH. : |bY học, |c2023
300 |a183tr. : |bminh họa ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội. Bộ môn Công nghệ Dược
520 |aTrình bày cơ sở lý thuyết về quá trình, các thiết bị và nguyên lý hoạt động trong bào chế dược phẩm: Xay, nghiền, rây, trộn, lắng, lọc, ly tâm, cô đặc, kết tinh, sấy và tiệt khuẩn
653 |aCông nghệ
653 |aGiáo trình
653 |aDược phẩm
700 |aNguyễn Phúc Nghĩa
700 |aNguyễn Văn Hân
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101002555-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002557thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002555 Kho Sách giáo trình 615 NG-L Sách giáo trình 1
2 101002556 Kho Sách giáo trình 615 NG-L Sách giáo trình 2
3 101002557 Kho Sách giáo trình 615 NG-L Sách giáo trình 3