thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.91 HA-N
    Nhan đề: Cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam /

DDC 495.91
Tác giả CN Hà Thị Tuyết Nga
Nhan đề Cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam / Hà Thị Tuyết Nga
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý 499tr. : bảng, hình ảnh ; 21cm.
Tóm tắt Nghiên cứu lý thuyết về cảnh huống ngôn ngữ và dân tộc Tày vùng Đông Bắc. Vị thế tiếng Tày vùng Bắc bộ trong bối cảnh hội nhập và phát triển ở Việt Nam. Đưa ra giải pháp duy trì và nâng cao vị thế tiếng Tày vùng đông bắc
Từ khóa Ngôn ngữ
Từ khóa Bắc bộ
Từ khóa Tiếng Tày
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(4): 102005438-41
00000000nam#a2200000ui#4500
00134213
0022
0044CB1D17E-540C-432E-B019-D0A79FF16DEF
005202401251032
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020 |a9786049901669
039|a20240125103220|bhoangnh|y20240124095433|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a495.91|bHA-N
100 |aHà Thị Tuyết Nga
245 |aCảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam / |cHà Thị Tuyết Nga
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2024
300 |a499tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c21cm.
520 |aNghiên cứu lý thuyết về cảnh huống ngôn ngữ và dân tộc Tày vùng Đông Bắc. Vị thế tiếng Tày vùng Bắc bộ trong bối cảnh hội nhập và phát triển ở Việt Nam. Đưa ra giải pháp duy trì và nâng cao vị thế tiếng Tày vùng đông bắc
653 |aNgôn ngữ
653 |aBắc bộ
653 |aTiếng Tày
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(4): 102005438-41
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005441thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005438 Kho Sách tham khảo 495.91 HA-N Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005439 Kho Sách tham khảo 495.91 HA-N Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005440 Kho Sách tham khảo 495.91 HA-N Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005441 Kho Sách tham khảo 495.91 HA-N Sách tham khảo tiếng Việt 4