thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 630 NG-L
    Nhan đề: Bài giảng khuyến nông /

DDC 630
Tác giả CN Nguyễn Văn Long
Nhan đề Bài giảng khuyến nông / Nguyễn Văn Long
Thông tin xuất bản Nông nghiệp, 2006
Mô tả vật lý 71tr. : minh họa ; cm.
Từ khóa Khuyến nông
Từ khóa Giáo trình
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135305
0021
0046D13C587-C2AC-4608-9FBB-366A76AD84ED
005202404150939
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20240415093906|bhoangnh|c20240412145512|dquyenntl|y20240412143755|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a630|bNG-L
100 |aNguyễn Văn Long
245 |aBài giảng khuyến nông / |cNguyễn Văn Long
260|bNông nghiệp, |c2006
300 |a71tr. : |bminh họa ; |ccm.
653 |aKhuyến nông
653 |aGiáo trình
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/baigiangkhuyennong_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào