thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 639 TR-H
    Nhan đề: Bài giảng thủy sản đại cương /

DDC 639
Tác giả CN Trương Khắc Hiếu
Nhan đề Bài giảng thủy sản đại cương / Trương Khắc Hiếu
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2016
Mô tả vật lý 68tr. : minh họa ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân Tỉnh Tiền Giang. Trường Đại học Tiền Giang
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Nuôi trồng thủy sản
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135327
0021
004152A0D76-9C73-4D3C-91DE-61F771CEA2B8
005202404261452
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20240426145201|bquyenntl|y20240426075718|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a639|bTR-H
100 |aTrương Khắc Hiếu
245 |aBài giảng thủy sản đại cương / |cTrương Khắc Hiếu
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2016
300 |a68tr. : |bminh họa ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân Tỉnh Tiền Giang. Trường Đại học Tiền Giang
653 |aGiáo trình
653 |aNuôi trồng thủy sản
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/bg tsđc - trương khắc hiếuthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào