thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 551.6 ĐA-V
    Nhan đề: Các phương pháp thống kê trong khí hậu /

DDC 551.6
Tác giả CN Đào Thanh Vân
Nhan đề Các phương pháp thống kê trong khí hậu / Đào Thanh Vân, Đặng Thị Tố Nga
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2008
Mô tả vật lý 140tr. ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Nông Lâm
Từ khóa Hoa lan
Từ khóa Kỹ thuật trồng trọt
Từ khóa Giáo trình
Tác giả(bs) CN Đặng Thị Tố Nga
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135360
0021
00499D1B560-8A66-4B23-A350-600E1E245B59
005202405071449
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20240507144906|bquyenntl|y20240506084452|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a551.6|bĐA-V
100 |aĐào Thanh Vân
245 |aCác phương pháp thống kê trong khí hậu / |cĐào Thanh Vân, Đặng Thị Tố Nga
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2008
300 |a140tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Nông Lâm
653 |aHoa lan
653 |aKỹ thuật trồng trọt
653 |aGiáo trình
700 |aĐặng Thị Tố Nga|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
Không tìm thấy biểu ghi nào