thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 632 HO-G
    Nhan đề: Giáo trình Kiểm dịch thực vật đại cương /

DDC 632
Tác giả CN Hồ Thị Thu Giang
Nhan đề Giáo trình Kiểm dịch thực vật đại cương / Hồ Thị Thu Giang, Hoàng Trung, Hà Thanh Hương
Thông tin xuất bản Đại học Nông nghiệp, 2016
Mô tả vật lý 192tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Từ khóa Kiểm dịch thực vật
Từ khóa Giáo trình
Tác giả(bs) CN Hà Thanh Hương
Tác giả(bs) CN Hoàng Trung
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135364
0021
004B79A358B-D2A7-4047-87B1-036F379DE577
005202405131505
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20240513150516|bquyenntl|y20240506092529|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a632|bHO-G
100 |a Hồ Thị Thu Giang
245 |a Giáo trình Kiểm dịch thực vật đại cương / |cHồ Thị Thu Giang, Hoàng Trung, Hà Thanh Hương
260 |bĐại học Nông nghiệp, |c2016
300 |a192tr. : |bbảng, hình vẽ ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
653 |aKiểm dịch thực vật
653 |aGiáo trình
700 |aHà Thanh Hương|eĐồng tác giả
700 |aHoàng Trung|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giáo trình kiểm dịch thực vật đại cương_hothithugiang_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào