thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 153.4 Tud
    Nhan đề: Tư duy sáng tạo trong lập kế hoạch và giải quyết vấn đề /
DDC 153.4
Nhan đề Tư duy sáng tạo trong lập kế hoạch và giải quyết vấn đề / 1980 Books
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2018
Mô tả vật lý 133tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm.
Tóm tắt Đưa ra một số phương án giúp bạn đọc tiếp cận với những phương pháp học tập và làm việc mới, phát triển khả năng tư duy sáng tạo của bản thân nhằm đưa ra những kế hoạch học tập và giải quyết vấn đề hiệu quả
Từ khóa Lập kế hoạch
Từ khóa Sáng tạo
Từ khóa Tư duy
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000121-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00122158
0021
00487D727A5-1465-456F-81A1-402D74B0156E
005202011251516
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049463983|c59000 VNĐ
039|a20201125151603|bquyenntl|y20201125103644|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a153.4|bTud
245 |aTư duy sáng tạo trong lập kế hoạch và giải quyết vấn đề / |c1980 Books
250 |aTái bản
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, |c2018
300 |a133tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c20cm.
520 |aĐưa ra một số phương án giúp bạn đọc tiếp cận với những phương pháp học tập và làm việc mới, phát triển khả năng tư duy sáng tạo của bản thân nhằm đưa ra những kế hoạch học tập và giải quyết vấn đề hiệu quả
653 |aLập kế hoạch
653 |aSáng tạo
653 |aTư duy
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000121-3
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000123thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101000121 Kho Sách giáo trình 153.4 Tud Sách giáo trình 1
2 101000122 Kho Sách giáo trình 153.4 Tud Sách giáo trình 2
3 101000123 Kho Sách giáo trình 153.4 Tud Sách giáo trình 3