thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 158.1 DU-H
    Nhan đề: Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống /
DDC 158.1
Tác giả CN Dương Minh Hào
Nhan đề Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống / Dương Minh Hào c.b., Đặng Thu Huyền
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2011
Mô tả vật lý 389tr. ; 21cm.
Tùng thư Kỹ năng sống thời hiện đại
Tóm tắt Hướng dẫn 12 kĩ năng tư duy cần thiết để có thể trở thành người có tư duy tốt
Từ khóa Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa Thành công
Từ khóa Tư duy
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102001296
00000000nam#a2200000ui#4500
00122395
0022
00440A1C8F5-06E1-465A-A118-C76D50DD7C7F
005202012021007
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c78000 VNĐ
039|a20201202100726|bquyenntl|y20201201152311|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a158.1|bDU-H
100 |aDương Minh Hào
245 |aThay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống / |cDương Minh Hào c.b., Đặng Thu Huyền
260 |aH. : |bThanh niên, |c2011
300 |a389tr. ; |c21cm.
490 |aKỹ năng sống thời hiện đại
520 |aHướng dẫn 12 kĩ năng tư duy cần thiết để có thể trở thành người có tư duy tốt
653 |aTâm lí học ứng dụng
653 |aThành công
653 |aTư duy
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102001296
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102001296thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102001296 Kho Sách tham khảo 158.1 DU-H Sách tham khảo tiếng Việt 1