thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 158.1 MA-J
    Nhan đề: Tôi tư duy, tôi thành đạt :
DDC 158.1
Tác giả CN Maxwell, John C.
Nhan đề Tôi tư duy, tôi thành đạt : Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống / John C. Maxwell ; Đỗ Nhật Nam dịch
Lần xuất bản Tái bản lần 8
Thông tin xuất bản H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2018
Mô tả vật lý 176tr. ; 19cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: How successful people think
Tóm tắt Hướng dẫn 11 kĩ năng tư duy cần thiết để có thể trở thành người có tư duy tốt: Gặt hái từ tư duy nhìn xa trông rộng, kích hoạt tư duy tập trung, thúc đẩy tư duy sáng tạo, áp dụng tư duy thực tế, tận dụng tư duy chiến lược, khám phá tư duy triển vọng, học hỏi từ tư duy phản chiếu, thử thách tư duy số đông, được lợi từ tư duy sẻ chia, thực hành tư duy phóng khoáng và dựa vào tư duy mấu chốt
Từ khóa Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa Thành công
Từ khóa Tư duy
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003746
00000000nam#a2200000ui#4500
00127998
0022
0046D77C4BE-395E-4E25-8EEC-9F6662DA243F
005202110221443
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045975282|c59000 VNĐ
039|a20211022144048|bquyenntl|y20210610100804|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |aenk
082 |a158.1|bMA-J
100 |aMaxwell, John C.
245 |aTôi tư duy, tôi thành đạt : |bThay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống / |cJohn C. Maxwell ; Đỗ Nhật Nam dịch
250 |aTái bản lần 8
260 |aH. : |bLao động ; Công ty Sách Thái Hà, |c2018
300 |a176tr. ; |c19cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: How successful people think
520 |aHướng dẫn 11 kĩ năng tư duy cần thiết để có thể trở thành người có tư duy tốt: Gặt hái từ tư duy nhìn xa trông rộng, kích hoạt tư duy tập trung, thúc đẩy tư duy sáng tạo, áp dụng tư duy thực tế, tận dụng tư duy chiến lược, khám phá tư duy triển vọng, học hỏi từ tư duy phản chiếu, thử thách tư duy số đông, được lợi từ tư duy sẻ chia, thực hành tư duy phóng khoáng và dựa vào tư duy mấu chốt
653 |aTâm lí học ứng dụng
653 |aThành công
653 |aTư duy
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003746
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003746thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003746 Kho Sách tham khảo 158.1 MA-J Sách tham khảo tiếng Việt 1