thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 370.7 Gia
    Nhan đề: Giáo trình giáo dục học.

DDC 370.7
Nhan đề Giáo trình giáo dục học. T.2 / Phan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2018
Mô tả vật lý 192tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày lí luận và tổ chức quá trình giáo dục ở trường phổ thông như: Quá trình, nội dung, phương pháp giáo dục, tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Giáo dục học
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000256-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00122199
0021
0049577A8FF-8BFB-4DD4-BBB1-CC33E3565148
005202011261500
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045441084|c55000 VNĐ
039|a20201126150055|bquyenntl|y20201126101630|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a370.7|bGia
245 |aGiáo trình giáo dục học. |pT.2 / |cPhan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn...
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2018
300 |a192tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm.
520 |aTrình bày lí luận và tổ chức quá trình giáo dục ở trường phổ thông như: Quá trình, nội dung, phương pháp giáo dục, tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông
653 |aGiáo trình
653 |aGiáo dục học
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000256-8
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000257thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000256 Kho Sách giáo trình 370.7 Gia Sách giáo trình 1
2 101000257 Kho Sách giáo trình 370.7 Gia Sách giáo trình 2
3 101000258 Kho Sách giáo trình 370.7 Gia Sách giáo trình 3