thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.21 NG-H
    Nhan đề: Giáo trình Giáo dục học mầm non :

DDC 372.21
Tác giả CN Nguyễn Thị Hoà
Nhan đề Giáo trình Giáo dục học mầm non : Dùng cho hệ Cử nhân Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Hoà
Lần xuất bản In lần thứ 22
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2022
Mô tả vật lý 236tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của giáo dục học mầm non; hướng dẫn cách tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Giáo dục học
Từ khóa Mẫu giáo
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): 101002114-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00131486
0021
0042F82105E-563F-45C9-851C-FBCD75930F9C
005202211250952
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-54-9044-0|c80000 VNĐ
039|a20221125095219|bhoangnh|y20221125084305|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a372.21|bNG-H
100 |aNguyễn Thị Hoà
245 |aGiáo trình Giáo dục học mầm non : |bDùng cho hệ Cử nhân Giáo dục mầm non / |cNguyễn Thị Hoà
250 |aIn lần thứ 22
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2022
300 |a236tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung của giáo dục học mầm non; hướng dẫn cách tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một
653 |aGiáo trình
653 |aGiáo dục học
653 |aMẫu giáo
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): 101002114-5
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002114thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002114 Kho Sách giáo trình 372.21 NG-H Sách giáo trình 1
2 101002115 Kho Sách giáo trình 372.21 NG-H Sách giáo trình 2