thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 629.8 LU-S
    Nhan đề: Người máy thông minh - Kỹ năng cơ bản /

DDC 629.8
Tác giả CN Lư Chuyên Sâm
Nhan đề Người máy thông minh - Kỹ năng cơ bản / Lư Chuyên Sâm, Văn Phúc Lâm (ch.b.), Ngô Dương (phó ch.b.)... ; Nguyễn Văn Chử dịch
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 192tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức về phần cứng, phần mềm và cơ sở lập trình PLC S7-200 Smart siemens; các kiến thức cơ bản về người máy công nghiệp, các thao tác cơ bản và kiến thức bảo trì gồm: Sắp đặt kiểm nghiệm người máy, huấn luyện quỹ tích, vận chuyển khối hình người máy
Từ khóa Kĩ năng
Từ khóa Robot
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000179-81
00000000nam#a2200000ui#4500
00122173
0021
00421C0543F-97CE-439C-B032-1365B844C695
005202011261020
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049892196|c105000 VNĐ
039|a20201126102035|bquyenntl|y20201125143128|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a629.8|bLU-S
100 |aLư Chuyên Sâm
245 |aNgười máy thông minh - Kỹ năng cơ bản / |cLư Chuyên Sâm, Văn Phúc Lâm (ch.b.), Ngô Dương (phó ch.b.)... ; Nguyễn Văn Chử dịch
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a192tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aCung cấp những kiến thức về phần cứng, phần mềm và cơ sở lập trình PLC S7-200 Smart siemens; các kiến thức cơ bản về người máy công nghiệp, các thao tác cơ bản và kiến thức bảo trì gồm: Sắp đặt kiểm nghiệm người máy, huấn luyện quỹ tích, vận chuyển khối hình người máy
653 |aKĩ năng
653 |aRobot
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000179-81
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000179thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000179 Kho Sách giáo trình 629.8 LU-S Sách giáo trình 1
2 101000180 Kho Sách giáo trình 629.8 LU-S Sách giáo trình 2
3 101000181 Kho Sách giáo trình 629.8 LU-S Sách giáo trình 3